Парапети за Скеле

Всички допълващи елементи от строителното  скеле, са на разположение на нашите клиенти и партньори. Изборът е Ваш и зависи от това, какво точно е необходимо за вашата работа. Разполагаме с: „цокълни дъски”, странични парапети, хоризонтални предпазващи парапети, вертикални предпазващи парапети.

Comments are closed.